ERP pro efektivnější budoucnost

| |

Dnes již nikdo nepochybuje o tom, že se firma, bez ohledu na svou velikost či oblast podnikání, neobejde bez podnikového informačního systému – ERP. Na podrobnosti jsme se zeptali Ing. Jiřího Huba, výkonného ředitele společnosti Asseco Solutions, tvůrce systémů Helios.

  • Vaše společnost je lídrem českého trhu s ERP systémy. Jaké jsou přednosti systémů z vaší produkce?

ERP nebo nezkráceně podnikový informační systém je software, jímž firma za pomoci IT technologií řídí své klíčové procesy. Vzhledem k aktuální situaci na trhu práce a potřebě digitalizace a automatizace firemních procesů nabývá význam ERP stále více na důležitosti.

A klíčové přednosti systémů Helios? Spolehlivost a inovace. Jde o velmi komplexní a současně otevřené systémy. Abychom ještě více podpořili automatizaci a digitalizaci procesů, zařadili jsme do systémů prvky umělé inteligence a softwarových botů. Také rozšiřujeme možnosti integrace a postupně vše propojujeme v jeden funkční celek.

  • O systémech Helios lze říci, že jsou vhodné pro každého – pro firmy, živnostníky i veřejnou správu. Jak je to možné?

Naše systémy skutečně mají zákazníky ve všech segmentech trhu. Je to dáno především jejich flexibilitou. Nejsilnější a nejstabilnější je však segment středně velkých společností, v němž se pohybujeme nejdéle a zároveň nejrychleji rosteme.

  • Co systémy Helios klientům přinesou?

V současnosti je trendem zjednodušování uživatelských rozhraní, automatizace procesů a digitalizace. To vede k vyšší efektivitě a podporuje to snížení závislosti na lidské práci, která je bezesporu jedním z limitujících faktorů. Je třeba zmínit též velkou poptávku po schopnosti integrace. Když se podíváme na množství a různorodost používaných aplikací v podnicích, důležitost jejich vzájemné integrace se neustále zvyšuje.

  • Vaše společnost své produkty neustále inovuje.

Inovace znamenají jednu z našich základních hodnot. Zažíváme období s mnoha negativními okolnostmi, které významně ovlivňují různé oblasti podnikání. Toto nelehké období jsme však pojali jako příležitost. Firmy, které podpořily inovace a využily této příležitosti, jsou nyní konkurenceschopnější, silnější a akčnější. Investice do správných technologií jim k tomu bezpochyby velmi pomáhají.

  • Produkt Spiska získal ocenění Pozoruhodný produkt 2022 portálu Business.cz. V čem spočívá?

Jedná se o cloudové, široce customizovatelné řešení pro správu dokumentů ve všech typech organizací. Zavedením Spisky získají firmy a organizace komplexní spisovou službu od prvotní evidence dokumentů při vstupu do organizace, přes proces vyřizování, až po skartační řízení. Spiska je tedy ideálním pomocníkem pro všechny organizace, jejichž cílem je mít pořádek v dokumentech a jednotu v jejich zpracování.

  • Na co by se zákazník měl zaměřit při výběru informačního systému?

Nejdůležitějším kritériem se jednoznačně stal přínos pro byznys a také to, jakým způsobem dokáže implementovaný systém podpořit změny v organizaci. V březnu jsme realizovali nezávislý průzkum, z něhož vyplynula velká poptávka po schopnosti integrace podnikových informačních systémů do celého „ekosystému“ podnikové informatiky, uživatelské přívětivosti a také bezpečnosti systému, po jeho flexibilitě a komplexnosti. Také vždy platilo a platí, že stejně důležitý jako systém samotný je zkušený a důvěryhodný dodavatel a reference na již realizované projekty.

Předchozí

Umělá inteligence dokáže ušetřit i za vytápění

VIDEO: Podnikat s odpovědností. TOP Ženy magazínu CEO převzaly ocenění  

Další