Praha vystaví nového centrum pro kulturní a tvůrčí aktivity

| |

Na svém posledním zasedání radní hlavního města Prahy schválili plán na výstavbu nového kulturního střediska v Preslově ulici v Praze 5. Budova bude určena jako centrum pro performing arts a nahradí současnou provozní budovu Švandova divadla. Plánuje se, že v centru budou mít své zázemí různé divadelní a kulturní instituce, včetně divadelních zkušeben a laboratoří pro sound design. Očekává se, že náklady na výstavbu dosáhnou 220 milionů korun a budova by měla být dokončena do roku 2028.

Součástí Akčního plánu Kulturní politiky hlavního města Prahy 22+ je projekt nazvaný Multifunkční prostor Preslova, který bude sloužit jako kreativní centrum pro performing arts. „V pražském kulturním sektoru je zjevný nedostatek zkušebních prostor pro divadlo a tanec. Dokonce i příspěvkové organizace v hlavním městě Praze se potýkají s nedostatkem zkušeben, což často vede k nutnosti zkoušení přímo na jevišti, které však by mělo sloužit výhradně k samotným představením. Zřízení dalších zkušeben výrazně zlepší efektivitu provozu, a to nejen z hlediska počtu odehraných představení. Výstavba nových zkušebních prostorů tak významně přispěje ke zlepšení situace v pražské kultuře tím, že poskytne nové možnosti pro zkoušení jak nezávislým uměleckým subjektům, tak i příspěvkovým organizacím,“ uvádí náměstek primátora hl. města Prahy pro oblast kultury Jiří Pospíšil.

Podpora s DAMU

Dosud v metropoli není k dispozici podobné kreativní centrum, které by sloužilo jako zázemí pro projekty v oblasti performing arts a poskytovalo zkušební prostory. Plánovaná novostavba provozní budovy v Preslově ulici nabídne institucím celkem pět nových zkušeben a dvě laboratoře pro light a sound design. Zároveň bude tímto prostorem podporována spolupráce mezi akademickou sférou (DAMU), nezávislým a zřizovaným sektorem a kulturní veřejností.

Původní záměr rekonstrukce provozní budovy na kreativní centrum se ukázal jako nerealizovatelný, poté co detailní statický průzkum objektu odhalil nedostatečnou kvalitu stavebního materiálu a neschopnost přizpůsobit budovu současným standardům. Vzhledem k těmto okolnostem je nevyhnutelné postavit zcela novou budovu. Celkové náklady na tento projekt jsou odhadovány na zhruba 220 milionů korun a předpokládaným termínem dokončení prací je rok 2028.

Předchozí

Spolek Cesta Česka pořádá příměstský tábor „Po stopách starých řemesel“

Jak mohou být QR kódy účinně využity ve stavebnictví?

Další