Spolek Cesta Česka pořádá příměstský tábor „Po stopách starých řemesel“

| |

Cesta Česka, spolek věnující se podpoře českých tradic, zřizování poutních stezek, propagaci putování a organizaci mimoškolních aktivit pro děti a mládež pořádá letní příměstský tábor. Tábor s názvem „Po stopách starých řemesel“ se uskuteční v termínu pondělí 22. až pátek 26. 7. 2024 v klubovně a sídle spolku náměstí Olgy Scheinpflugové 1284/2 v Praze 5 – Hlubočepy. Na letních táborech Rytíř a Dáma se děti učí samostatnosti, týmovosti, slušnosti, statečnosti a dalším dovednostem. Příměstský tábor je určen pro děti od 5 do 10 let. Program je připraven ve všední dny v čase od 8 do 16 hodin a zahrnuje výlety do okolí, návštěvu blízkého bazénu a prožitková setkání a tvoření s tradičními řemesly.

„Cílem našeho příměstského tábora je, aby si i takto malé děti uměly poradit a spolupracovat,“ říká Michaela Šeborová, místopředsedkyně spolku a hlavní vedoucí příměstského tábora Cesta Česka. „Během týdne navštívíme společně ševce, švadlenu, kováře a truhláře, kuchaře, cukráře, mlynáře, zasejeme obilí, připravíme hostinu pro rodiče a další. V rámci příměstského tábora uskutečníme výlety nejen do blízkého krásného Prokopského údolí, navštívíme bazén, společně zažijeme nové věci a budeme také odpočívat, což vše představuje základ smysluplné trávení volného času. Pro starší děti pořádáme také již po několikáté letní tábor, který je letos putovní a uskuteční se ve stejném termínu a pod názvem „Po stopách krále.“

Cena za dítě je 3 200 Kč. Více informací o příměstském táboře včetně přihlášky je k dispozici na webu spolku: https://www.cestaceska.cz/cs/letni-tabory/letni-tabory-2024.html

O táboře Rytíř a dáma

Spolek Cesta Česka na letních dětských táborech Rytíř a Dáma vede děti skrze různé aktivity k samostatnosti a zodpovědnosti. Děti se zapojují do připravených her, které jsou zaměřeny tematicky v rámci celotáborové hry nebo na rozvíjení různých vlastností a dovedností. Děti mají na táboře zároveň dostatek času a prostoru na volnou zábavu. Starší děti jsou zapojovány do činností, při kterých na sebe berou povinnosti odpovídající jejich věku, jako je například starost o mladší děti, vedení skupiny atp. Rozvíjí se tím jejich sebedůvěra a schopnost vést. Tábor má vždy celotáborovou hru, která je věnována jednomu tématu. Každý tábor se odehrává v konceptu Rytíř a Dáma, na kterém dlouhodobě spolek pracuje. Rytíř i dáma představují ideály ctností a kvalit muže a ženy, mezi které patří statečnost, odvaha, slušnost, ohleduplnost, týmovost i samostatnost. Na táborech jsuo děti s těmito vlastnostmi seznamovány pomocí her a činností. Více informací o táboře Rytíř a Dáma je k dispozici na adrese https://www.cestaceska.cz/cs/letni-tabory/.

O spolku Cesta Česka

Cesta Česka je spolek věnující se podpoře českých tradic, zřizování poutních stezek, propagaci putování a organizaci mimoškolních aktivit pro děti a mládež, především letních táborů. Spolek byl založen 3. července 2014 a sídlí na Praze 5. Pro více informací navštivte adresu: www.cestaceska.cz.

Předchozí

Španělský vermut: znovuobjevený elixír plný chuti

Praha vystaví nového centrum pro kulturní a tvůrčí aktivity

Další