AI – záchrana pro manažery

| |

Přestože většina vrcholových manažerů nemá úplné pochopení o fungování umělé inteligence (AI), dle průzkumu společnosti Kaspersky mezi 2 000 evropskými manažery 40 % z nich plánuje využívat generativní AI, jako například ChatGPT, k řešení nedostatku pracovních kapacit. Je zajímavé, že téměř všichni respondenti (95 %) často diskutují o využití AI ve svých firmách, přestože jen 91 % z nich přiznalo, že potřebuje lépe porozumět tomu, jak tato technologie vlastně funguje a co se děje se zadanými daty.

Při přijímání nových technologií se firmy často setkávají s překážkami, jako jsou vysoké náklady a nejistá návratnost investic. Generativní AI, známá také jako Gen AI, však přitahuje pozornost manažerů díky svým nižším nárokům na implementaci a schopnosti řešit provozní problémy. Navzdory obavám z úniku dat plánuje 50 % manažerů automatizovat běžné úkoly zaměstnanců a 44 % chce začlenit AI do svých rutinních pracovních činností. – vypíchnout

pixabay.com

Vyšší produktivita a pracovní výkon

Nedostatek pracovních sil vede k přijímání Gen AI jako prostředku k zvýšení kvalifikace a pracovního výkonu. Významní manažeři věří, že tato technologie dokáže překlenout mezery v produktivitě IT, marketingu a administrativě.

Hrozící nebezpečí

David Emm, hlavní bezpečnostní výzkumník společnosti Kaspersky, upozorňuje na pomalé rozšiřování znalostí o umělé inteligenci (AI) a nedostatečná pravidla v podnicích jako největší rizika při rychlém zavádění AI. Přestože generativní AI usnadňuje vykonávání náročných úkolů s využitím omezených zdrojů, existuje riziko neopatrného zveřejnění citlivých dat. Emm připodobňuje současnou situaci k trendu BYOD (Bring Your Own Device) před deseti lety, kdy oddělení IT nestíhala zavést potřebná zabezpečení. Obavy spočívají hlavně v tom, že zaměstnanci mohou v dobré víře používat nástroje Gen AI ke zvýšení své produktivity, ale jakmile se data dostanou do AI systémů, překračují hranice firemního prostředí a mohou být zneužita. Toto riziko ztěžuje zavření „Pandořiny skříňky“, která se otevřela v důsledku rychlého šíření AI ve firmách. Emm zdůrazňuje, že jakmile se data dostanou do AI platforem, již nelze vrátit zpět, a je proto nezbytné přijmout dodatečná opatření pro ochranu duševního vlastnictví.

pixabay.com

Je potřeba vytvořit jasná pravidla

Tento průzkum jasně ukazuje, že i přes nedostatek porozumění fungování AI, je zde velká chuť a zájem vrcholových manažerů využívat generativní AI k řešení nedostatku pracovních kapacit. Je však důležité, aby firmy zavedly odpovídající bezpečnostní

opatření a vytvořily jasná pravidla pro používání této technologie. Jen tak může být zajištěna ochrana citlivých dat a zabráněno neopatrnému zveřejňování informací. Pouze s odpovídajícími opatřeními může Gen AI přinést skutečný přínos a pomoci firmám v jejich každodenních rutinních činnostech.

Názory leaderů

Podle Jana Zadáka, mentora a investora, slouží AI nástroje zatím pouze jako pomocníci a efektivní nástroje při práci. Nicméně s dalším vývojem technologie by AI mohla převzít i tvorbu IT řešení od zadání po jejich vypracování, což by mohlo způsobit změny na pracovním trhu.

Tomáš Čupr se během Leaders Talku ve Slovanském domě v Praze vyjádřil ohledně rychlosti, jakou budou pracovní povinnosti postupně přecházet na AI. Podle něj bude implementace konkrétních AI nástrojů trvat různě dlouho a bude se lišit podle odvětví. Například nahrazení IT specialistů by mohlo trvat šest měsíců, zatímco bankám by to mohlo trvat dva roky.

Panelisté se shodli na tom, že AI bude mít poměrně výrazný vliv na působnost jejich společností. Tomáš Čupr dokonce tvrdí, že jeho byznys se kvůli AI zcela promění a bude ovlivněn až od základů. Zuzana Ceralová Petrofová, šéfka výrobce hudebních nástrojů Petrof, byla výjimkou a uvedla, že AI pravděpodobně méně ovlivní její firmu, i když může hrát důležitou roli v určitých oblastech.

Na Leaders Talk se ukázalo, že AI již nyní používají v různých podobách sedm z osmi manažerů, kteří se diskuse zúčastnili. Nejčastěji zmíněnými platformami byly Chat GPT (verze 4) a platforma Bard. Diskutující se shodli na tom, že AI je cenným nástrojem, který vyžaduje odpovědné a promyšlené využití. Souhlasí, že AI je vhodným nástrojem, ale musí být správně ovládán a s rozvahou využíván.

Co si o sobě myslí ChatGPT

Martin Cígler zakončil debatu tím, že investování 500 korun do Chat GPT4 může být nejlepší investicí do budoucnosti, protože tento nástroj může být využit pro neoblíbené, časově náročné a opakované úkoly. Samotná umělá inteligence ChatGPT na otázku, zda může nahradit práci lidí v manažerské pozici, odpovídá, že může podporovat jejich práci automatizací rutinních úkolů a poskytováním analytických informací, ale nemůže zcela nahradit klíčové aspekty, jako jsou mezilidské vztahy, strategické rozhodování a vedení týmu.

Předchozí

Budoucnost bez mužů?

Bezvízová Keňa

Další