Biopotraviny – luxus, nebo respekt k přírodě a zdraví?

| |

Bioprodukce u nás přes trvalý vzestup stále zaostává za západními zeměmi.Značná část spotřebitelů se totiž domnívá, že jde o předražený výstřelek. Této nálepky se biopotraviny zbavují dlouho a jen obtížně. Vyznavači zdravého životního stylu však ví, že bio není jen póza, ale skrývají se za tím i tradiční postupy obhospodařování půdy a chovu zvířat, respekt ke všemu živému a přírodě a nadšení.

V biokvalitě si můžeme pořídit širokouškálu potravin. Jedná se především o mléčné výrobky, vejce, maso, ovoce a zeleninu, dětskou výživu, pečivo, mouku, těstoviny, koření nebo víno či pivo. Lékaři ani odborníci na výživu netvrdí, že jde nutně o zdravější jídlo, nicméně se shodnou v tom, že pro trávení a lidskýorganismus je přirozenější. Za zmínku stojí i vyšší nutriční hodnota. Pokud jde o maso, na jeho chuti, barvě i konzistenci se příznivě podepisuje kvalita krmiva, prostředí a podmínky chovu zvířat, popř. šetrná porážka.

Pověry jsou spojené hlavně s cenou a výrobními postupy

Kolem biopotravin se stále udržujíněkteré mýty. Jedním z nich je názor, že jde o trend, předražený výstřelek či marketingový podvod. Opak je pravdou, systém ekologické produkce je založený na tradičních zemědělských postupech. Současné teoretické i praktické poznatky jsou nadstavbou, jež umožňuje produkci vysoce kvalitních potravin bez chemického ošetření, konzervantů a dochucovadel při respektu k životnímu prostředí.„Častým mýtemje, že vyšší cena biopotravin je způsobena pouze značkou ,bio‘ a jde o jakýsi podvodný ,biobyznys‘. Bioprodukce je pod přísným dohledem všech kontrolních orgánů, a situace, kdy by se někdo pokoušel prodávat konvenční výrobky jako ,bio‘, je téměř vyloučena. Samozřejmě všude se najdou ,černé ovce‘, ale kvůli několika málo jednotkám případů bychom neměli shazovat práci tisíců jiných,“upozorňuje Vojtěch Bílý, mluvčí Ministerstva zemědělství (MZe) ČR.

Právě vyšší cenamnohé zákazníky odrazuje. Informovanější zájemci ale brzy zjistí, že biovýrobky nejsou dražší o tolik,a že jde o pochopitelný důsledek specializovanéa pracné, především ruční výroby. Za vyšší cenu tak zájemce dostane výrazně vyšší kvalitu. „Ceny biopotravin jsou bezpochyby často vyšší než ceny potravin konvenčních, ale to je způsobeno zejména nižšími výnosy primární ekologické produkce. Další navýšení ceny nastává při zpracování a obchodu, což je dáno menšími objemy vykupované a zpracovávané produkce a vyššími náklady zpracovatelů a obchodníků,“ doplňuje Vojtěch Bílý.

Produkce biopotravin má přísnou kontrolu

Samotné biopotraviny musí splňovat požadavky platné legislativy pro ekologickou produkci. Je přesně daný způsob, jak mají být označovány. Každý výrobek s nálepkou „bio“, „eko“ či „organic“ musí mít na štítku uvedeny nezbytné informace, hlavně evropské či české národní logo (biozebra), kód kontrolní organizace a původ surovin.

Všichni producenti, kteří na trh přinášejí biopotraviny, podléhají registracia přísné kontrole. Dozor vykonává MZe.„Každý subjekt, který chce začít podnikat v systému ekologického zemědělství, se musí podrobit procesu registrace do systému ekologické produkce. Nejdříve si zvolí jednu z kontrolních organizací pro ekologické zemědělství, která v podniku udělá vstupní kontrolu a případně pomůže klientovi nastavit celý proces výroby tak, aby odpovídal legislativním požadavkům. S touto kontrolní organizací musí mít uzavřenou smlouvu o kontrole a certifikaci,“popisuje mluvčí rezortu Vojtěch Bílý

Ani takovému systému se nevyhnou občasné komplikace. „Několikrát do roka se setkáme s problémy v chovu zvířat, nedůsledně vedenou evidencí, nesoučinností kontrolovaných subjektů s kontrolní organizací, používáním produktů v ekologickém zemědělství zakázaných či objevením reziduí pesticidů v produkci. Takových případů je ale jen několik desítek do roka napříč všemi registrovanými subjekty,“ vysvětluje Vojtěch Bílý.

Ekologická produkce v Česku

Ekologické zemědělství má u nás setrvale vzestupný trend. Podle údajů MZe se sice v posledních dvou letech celková výměra ekologicky obhospodařovaných ploch drží na podobných číslech (2019: 540 993 ha, 2020: 543 252 ha), ale např. u počtu výrobců biopotravin stále vidíme významný růst (2019: 826, 2020: 865).

Předchozí

Radioaktivita znamená život

Dětskému úsměvu se nic nevyrovná

Další