Concierge medicine – pacientům můžeme prodloužit délku života až o deset let

| |

„Máme vynikající lékaře i nemocnice, které mají velmi působivé výsledky. Není však vždy lehké najít odborníky na vzácné typy onemocnění. Neexistuje také dostatek specializovaných center, která by dopomohla prohloubit znalosti a zkušenosti lékařů,“ říká Wolfram A. Schleuter, který v Česku prosazuje myšlenku takzvané concierge medicine.

Vámi preferovaný pojem concierge medicine není v Česku příliš známý. O co jde?

Concierge medicine původně pochází ze Spojených států. Poprvé jsem se s ním setkal jako pacient ordinace Concierge Medicine v USA. Rozhodl jsem se podstoupit roční komplexní zdravotní prohlídku na klinice, která je známá jako nejlepší na světě. Největší rozdíl pro mě, jako pro pacienta, byl v tom, že lékař, veterán z Mayo Clinic, na mě měl velké množství času. Jen na vstupní vyšetření si vyhradil dvě hodiny. Neuvěřitelné. Chod své kliniky a péči o pacienty totiž navrhl tak, aby se mohl věnovat pouze těm vybraným. Místo obvyklých čtyř tisíc pacientů měl můj lékař v péči 2650. Díky tomu měl čas být nejen lékařem, ale i jakýmsi konzultantem a koučem, kompletně se seznámit s osobními lékařskými záznamy a přistupovat ke každému individuálně.

Hlavní výhodou je tedy především čas, který na vás lékař má?

Ano, to je důležitá výhoda, ale jde i o další služby a přístup. Je to podobné jako v osobním bankovnictví. Pokud má váš bankéř několik stovek klientů, místo tisíců, je to neskutečný rozdíl. Jako zákazník privátní kliniky dostanete více času s doktorem. Z lékaře se stává váš osobní „parťák“, který vás zná a má kompletní přehled o aktuální zdravotní situaci. Navíc jako jejich pacient nemusíte čekat na termíny objednání. Vezmou vás ihned nebo nejpozději druhý den. Lékaři navíc aktivně plánují a organizují prevenci a léčbu. To je další obrovský rozdíl přístupu concierge medicine oproti standardu. Lékař aktivně hledá cesty, jak dostat svého klienta do co nejlepší kondice, soustředí se na udržování dobrého zdravotního stavu, namísto toho, aby léčil pouze symptomy. Jde o přístup orientovaný čistě na pacienta, tedy péče, jak se správně říká, jako o „vlastního“.

Otevíráte novou kliniku, kde chcete propojovat concierge a lifestyle medicínu. Kde jste se inspiroval?

Podle mých informací to bude první klinika v Evropě, která kombinuje concierge medicine s tzv. medical excellence. Jak už jsem vysvětlil, model concierge medicine je především o individuálním přístupu ke klientovi, medical excellence pak znamená excelentní zdravotní péči, která splní veškerá další očekávání pacientů. Pod jednou střechou zde budou spolupracovat lékaři, odborníci na zdravý životní styl, dietologové, fyzioterapeuti, osobní trenéři, kdy k dispozici máme i malou tělocvičnu a koučové. Jejich cílem je vyvážení životního stylu a udržování klientů, co nejvíce v kondici. Chceme dosáhnout jejich spokojeného, zdravého a dlouhého života. Proto ten pojem „lifestyle medicine“. Také zavádíme metody a inovace, které lékařům i pacientům zpříjemní některé úkony a zjednoduší jim přístup k prevenci.

Můžete být konkrétní?

Příkladem je použití takzvané pillcam. Pacient spolkne kapsli s mini kamerou, která následně projde žaludkem a tlustým střevem. Lze tak neinvazivně zmonitorovat například rakovinu tlustého střeva, která je jednou z nejčastějších příčin úmrtí. Z klasické kolonoskopie má většina pacientů obavu. Kapsulární kolonoskopie je oproti tomu rychlá, efektivní a velmi šetrná metoda, která je z důvodu časové úspory hojně využívaná například manažery. Provádíme také testování fyzické kondice pro sportovce, běžce, ale i rekreační sportovce, kteří chtějí porozumět vlastní zátěžové kapacitě, nastavit správnou úroveň tréninku a vyvarovat se riziku kardiovaskulárních onemocnění. Věnujeme se i sledování syndromu náhlého úmrtí u mladých sportovců. Vyšetření trvá patnáct minut a vylučuje riziko dědičnosti. Používáme také nejmodernější přístroj pro prevenci bolesti zad, Lumbar Extension od společnosti MedX. Ten je schopný izolovat a posilovat páteřní svaly, čímž zmírní pacientovi bolesti, obnoví páteřní funkce a díky tomu zlepší kvalitu pacientova života, protože bolest zad je obecně tou nejčastější, se kterou se většina populace prakticky denně setkává.

Cílem podnikání obecně je zisk. Je to vaším jediným cílem?

Nikoli. Je třeba se zaměřit především na účel podnikání, který by měl být mnohem více než pouhé vydělávání peněz. Naše klinika má kapacitu až pro tři tisíce klientů. Více jich bohužel neobsloužíme, abychom udrželi kvalitu na nejvyšší úrovni. Pacientům můžeme prodloužit délku života v průměru o deset let. Nedovedu si představit větší přínos, který bychom já a můj tým našim klientům mohli dát, než jim přidat v součtu až třicet tisíc let života!

Pro nové zdravotnické zařízení jste si zvolil zvláštní čas…

Je souhrou okolností, že kliniku otvíráme právě nyní, v období koronavirové pandemie, která by pro nás všechny měla být jakýmsi budíčkem, abychom se více starali o své zdraví. Chronická onemocnění dávno nejsou jen tichým zabijákem, ale bezprostředním ohrožením tisíců životů. Výzkumy jasně naznačují, že obezita, která je definována jako index tělesné hmotnosti (BMI) nad 30, zvyšuje riziko hospitalizace o 113 procent a úmrtí na covid-19 o téměř padesát procent. Chronickým nemocem se dá předcházet. To je naše priorita. Bez odborného vedení a dostatečné motivace je však pro mnoho lidí obtížné udržet si zdravý životní styl a pozitivní návyky. Mluvím z vlastní zkušenosti, vzhledem k tomu, že jsem byl sám pacientem. Zúčastnil jsem se programu zdravého životního stylu, který byl zaměřený na vzdělávání, koučování a prevenci. Umožnilo mi to zhubnout téměř dvacet kilogramů, snížit svůj krevní tlak, hladinu cholesterolu a cukru v krvi i stres. Sám bych to nedokázal a v Evropě bych nevěděl, kam se obrátit. Jsou tu sice vynikající lékaři, ale dostat se do ordinace někdy trvá i týdny, pak máte pouhých dvacet minut, s trochou štěstí hodinu, na prohlídku, vytvoření plánu a udržování motivace pacienta, což je velmi náročné a někdy i nereálné.

Jak to, že taková klinika není třeba v Německu?

Chronicky nemocných pacientů a přepracovaných lékařů je v Německu stejně jako v jiných zemích, takže by si takový projekt určitě také zasloužili. Faktem ovšem je, že nyní žiji v Praze a rozhodl jsem se, že svou první kliniku otevřu zde. Kdo ví, možná se jednoho dne rozšíříme do Berlína, Mnichova, Hamburku nebo dokonce dalších německých, rakouských či jiných sousedních zemí.

Jaké chronické choroby umí concierge medicine efektivně léčit?

Patří sem klasická chronická onemocnění jako cukrovka, obezita, kardiovaskulární onemocnění, deprese, mrtvice, osteoporóza, různé druhy rakoviny, astma, Alzheimerova choroba, hypertenze, vysoký cholesterol, zkrátka vše, co si představíte pod pojmem civilizační choroby. Správná životospráva v kombinaci s metodami lifestyle medicine mohou snížit riziko srdeční příhody až o 80 procent a diabetu dokonce o 90 procent. Světová zdravotnická organizace odhaduje, že až 80 procentům srdečních příhod, mozkových příhod a obou typů cukrovky lze předejít díky zdravému životnímu stylu. Léčíme, ale také chronické bolesti zad, které se dnes v podstatě také stávají civilizační chorobou, protože stále více lidí pracuje v administrativě a má sedavé zaměstnání.

Zaměřuje se tento medicínský přístup i na děti? S jakými výsledky?

Ano, máme speciální program Junior Concierge. Chronická onemocnění a obezita často vznikají už v raném dětství a vedou k celoživotnímu boji s diabetem, obezitou, vysokým krevním tlakem, a nakonec i srdečními chorobami. Plánujeme k tomu osvětový program ve spolupráci s některými mezinárodními školami v Praze, který nabídne semináře o zdravé životosprávě, protože teenageři jsou podle nás schopni dobře pochopit hluboké dopady změn životního stylu. Budeme se snažit přirozeně a nenásilně učit mladé, že jejich životní styl musí být v harmonii s požadavky těla na přísun potravin, spánku, pohybu i odpočinku. Pokud navíc také rodiče změní svůj životní styl k lepšímu, a budou se lépe starat o své zdraví, věřím, že to bude mít pozitivní vliv na celou rodinu včetně dětí.

Jak se lékaři naučí toto relativně nové odvětví? Stačí na to lékařské fakulty?

Není žádnou novinkou, že jsou zde snahy začlenit lifestyle medicine mezi běžné odvětví medicíny. Sport i spánek se dají považovat za léky a jsou v mnoha ohledech nesmírně důležité stejně jako zdravá strava. Na lékařské fakultě se to ovšem neučí. Když jsem na Harvardu navštěvoval program lifestyle medicine, ohromilo mě, že průměrná délka studia nauky o spánku se na amerických univerzitách pohybuje pod jednu vyučovací hodinu. Naši lékaři nyní navštěvují tréninkový program v oblasti lifestyle medicine od ELMO Evropské asociace pro lifestyle medicine. V příštích několika měsících projdou certifikací. Tito lékaři jsou současně členové asociace, a proto se mohou pravidelně účastnit vzdělávacích aktivit asociace, včetně každoročního kongresu. Jako ambasador organizace pro Českou republiku mám možnost zajišťovat účast na kongresu i lékařům, kteří sice nejsou členy našeho zdravotnického týmu, ale projevili zájem se v této oblasti dále vzdělávat.

Jak náročné bylo sehnat dostatek kvalitních lékařů a dalšího zdravotnického personálu?

Najít správné lékaře s kvalitním etickým základem a empatickým chováním orientovaným na pacienta bylo velmi složité. Na druhou stranu je náš přístup k péči o klienty tak odlišný, že právě ten je na nás zaujal. Mnoho z nich potvrdilo, že to, co děláme, je důvod, proč studovali medicínu, ale bohužel kvůli tlaku na čas a značně limitujícím nákladům na jednoho pacienta, od toho byli nuceni upustit.

Co je podle vás největším problémem českého zdravotnictví?

Myslím si, že máme stejný problém jako Německo. Nedostatek lékařů a sester, tlak na snížení nákladů na péči a nedostatek času. V Česku jsou vynikající lékaři. Německé nemocnice je rády najímají díky vysoké úrovni vzdělání a praktickým zkušenostem, což je ale na druhou stranu problém, protože se tím snižuje naše vlastní úroveň zdravotní péče ve prospěch ostatních zemí EU.

Je v Česku k dispozici špičková světová medicína, nebo stále máme co dohánět?

Česká republika je malá země. Máme vynikající lékaře i nemocnice, které mají velmi působivé výsledky. Není však vždy lehké najít odborníky na vzácné typy onemocnění. Neexistuje zde dostatek specializovaných center, která by dopomohla prohloubit znalosti a zkušenosti lékařů. To, co jsme schopni udělat pro naše pacienty, je zprostředkovat jim odborné stanovisko lékařů z naší partnerské sítě špičkových center medical excellence, například onkologů, kardiologů, chirurgů či dalších, ve Spojených státech, a to za pouhých pět dní.

Co podle vás chybí současné medicíně?

Spíše než o vybavení je to o určitém komplexním přístupu k pacientovi, který většinou není chápán jako klient, ale jako položka bodového systému, přičemž péče o ni by neměla překročit určité náklady. Zmínil jsem to už výše. Medicína, jak ji známe, zpravidla neléčí příčiny, ale až důsledky. Je to vlastně takové hašení požáru, které nás všechny ve výsledku stojí mnohem více peněz, než kdyby se tytéž finanční prostředky investovaly do preventivní péče a edukace například už na základních a středních školách. Obávám se, že jedna až dvě hodiny tělesné výchovy týdně nejsou pro děti dostačující. Stačí si jen uvědomit, že poměrně velké procento zdravotních obtíží je psychosomatického původu.

Předchozí

Nejkvalitnější wellness i lázeňská léčba v Karlových Varech

Vidíme desetitisíce příležitostí online

Další