Elektromobility není třeba se bát

| |

Rapidně rostoucí společnost Eurowag založená v Česku před 25 lety poskytuje integrované platební a technologické řešení zákazníkům v komerční silniční dopravě. Působí na šestnácti trzích v Evropě a zaměstnává více než tisíc profesionálů tří desítek národností. Na otázky ohledně eMobility jsme se ptali vedoucího oddělení elektromobility Petra Füzéka a produktového manažera Fleet managementu Davida Nurkoviče.

Jaká je vize společnosti Eurowag?

Dopravní sektor prochází transformací, která je primárně stimulována automatizací služeb, dlouhodobou redukcí nákladů a s tím související digitalizací a optimalizací. Eurowag jakožto poskytovatel komplexních služeb pomáhá primárně dopravním společnostem se s těmito výzvami úspěšně popasovat a jednou z konkrétních aplikací je pak nástup elektromobility. V této oblasti jsme aktivní od roku 2019 a stala se nedílnou součástí naší korporátní strategie.

Doprava a logistika jsou jedním z oborů, které díky novým technologiím prodělávají zásadní přerod. Investuje Eurowag do nových start-upů v tomto odvětví?

V rámci rozšiřování kompetencí a portfolia služeb je Eurowag v oblasti investic velice aktivní. Dlouhodobě a velice důkladně analyzujeme příležitosti na evropském trhu, a kdybych měl jmenovat příklady úspěšně dokončených investic, mohu zmínit například Last Mile Solutions, Sygic, Princip, ale i mnohé další.

Jak spojené jsou vaše služby pro mobilitu? Co všechno nabízíte dopravcům?

Pokud jde o služby spojené s provozem vozového parku, jsme schopni nabízet ucelené portfolio služeb podporující kamionovou dopravu – palivové karty, vratky daní, platby za mýto poskytujeme už nyní jako konsolidovanou službu – řešíme také podporu LNG a pomáháme společnostem připravit se na elektrifikaci kamionů, zde čerpáme velké zkušenosti z produktů, které nyní poskytujeme převážně pro osobní a lehké užitkové vozy.

Dnes je hlavní téma emobilita. Máte v dopravě více než 25 let zkušeností. Jaké jsou potřeby automobilového průmyslu ohledně emobility?

Obecně je to dostupnost technologií a kvalifikovaného personálu. Prakticky s příchodem elektromobility vzrůstá poptávka po informacích, jejich zpracování a jednoduché prezentaci. Nikdo nechce vyrazit na služební cestu z Prahy do Brna se služebním elektromobilem, o kterém neví, jak je nabitý, s jakým dojezdem může pracovat atp. Zaměstnanec během cesty nesmí ztrácet čas potýkáním se s nevyřešenými problémy, a to samé ještě ve větší míře platí i pro správce vozového parku či majitele firmy.

Máte nějaké řešení pro firemní vozové parky?

Řešením zmíněného je jednoduchá aplikace od Eurowagu. Vedeme elektronickou knihu jízd dle aktuálních legislativních požadavků. Dávno telematika není jen černá skříňka GPS na kontrolu polohy auta. Moderní telematické řešení poskytuje konsolidované výstupy pro finanční oddělení, měsíční podklady pro mzdovou účtárnu na základě spotřeby a ujetých km dle evidovaných zakázek u služebních nebo soukromých kilometrů. Naši klienti využívají produkt na bázi tabletu pro optimalizaci rozvozů a svozů.

Jaké máte například nástroje pro snadnou integraci elektrických vozidel? A co přinesou firemním zákazníkům v oblasti nákladů?

Velkou výhodou je, že používáme stejný hardware pro vozy se spalovacím motorem, elektromobily i plug-in hybridy. Zmíněný HW si vyvíjíme sami, backlog nových funkcí máme plně pod naší kontrolou. Tento HW vyrábíme v Čechách. Spolu s funkcemi SWbackendu dokážeme zákazníkům ušetřit až 30% nákladů.

Je velký zájem mezi firemními klienty o udržitelnost a elektrifikaci vozového parku?

Každá společnost přistupuje k těmto tématům individuálně. Naší snahou je vhodně asistovat a upozornit naše klienty na možná úskalí – pokud uvažují o trvalé udržitelnosti, říkáme, nepřestávejte inovovat váš vozový park. Pokud uvažujete o elektrických vozech, radíme, že bude třeba ruku v ruce budovat nabíjecí infastrukturu s IT systémem pro správu stanic, uživatelů a chytrým výkonovým managementem spojeným se správou budovy. Od řady klientů slyšíme, že plně elektrický vůz zatím nechtějí, ale budou nakupovat plug-in hybridy. Takovým zákazníkům poskytneme detailní analýzu konkrétního vozu a upřesníme, zda pro konkrétní případ je BEV/PHEV vůz vhodný.

Jaká jsou inteligentní řešení pro využití elektrické flotily na maximum?

Náš produkt cílí kromě poskytování online informací nebo jejich postprocesing, na zjednodušení správy nákladů za dobíjení. Všechna nabíjení firemních vozů jsou tak zcela transparentní. S příchodem elektromobility přichází jedinečná možnost, kdy v průměru 85% nabíjení, tedy pohonných hmot, doplníte mimo veřejné místo (tj. ve firmě nebo doma). Poskytovatelé veřejného nabíjení poskytují přehledy v rámci měsíční fakturace, zde se bavíme o automatizovaném importu a integraci nabíjecích stanic s jejich lokací, do budoucna se pak dostaneme na úroveň informací o poskytovaném výkonu nebo obsazení.

Co je to eFleet Management?

Jedná se o kompletní řešení nutné pro správu flotily vozidel, mezi kterými jsou i vozy na elektrický a hybridní pohon. Pomocí této služby uživatel optimalizuje provoz svých vozidel, automatizuje monitoring dobíjení a tankování, a to včetně dobíjení ve firmě nebo dokonce u zaměstnanců doma. A to vše bez nutnosti použití chytré dobíjecí infrastruktury.

Jaké jsou hlavní funkce e-flotily?

Je jen velmi malé množství klientů s čistě elektrickými vozy. Řada klientů se na příchod elektromobility připravuje tak, že zakoupí 1 či 2 elektrovozy a na základě nasbíraných zkušeností se následně rozhodnou o dalším rozšiřování elektrického vozového parku. Je důležité, aby tato integrace proběhla bezproblémově a lidé ve firmách si elektroautomobily co nejvíce vyzkoušeli při jízdě na delší vzdálenost. Interpretací takových zkušeností by však neměly být pouze výpovědi řidičů, nýbrž konkrétní data nasbíraná přímo z vozů. Naše řešení proto plně podporuje „hybridní“, chcete-li kombinovaný vozový park tvořený vozy jezdícími na naftu, benzin, plug-in hybridy a čistě elektrické vozy a na základě rozsáhlých zkušeností jsme schopni pomoci s nastavením jeho struktury.

Je rozdíl mezi zákazníky pro produkty elektromobility v ČR a v zahraničí? Mají velmi odlišné představy, požadavky a finanční možnosti?

V České republice jsme ve fázi testu. V zahraničí první vlna, speciálně v západních zemích, už prošla, kde média už píšou články, že elektromobilita funguje. Tamní firmy už tedy vědí, co chtějí. U firmy v České republice jsou to zatím spíše konzultace. České firmy řeší problémy s provozem, dojezdy, baterky atd. Image emobility v České republice je posunutá i díky médiím. Všechny informace jsou přitom již zodpovězené, jen jsou těžko dostupné. Klienti v České republice mají tak právem obavu, proto s nimi řešíme emobilitu jako celek, od elektroautomobilů až po nabíjecí stanice. V České republice jsme spíše v rané fázi vysvětlování. Snažíme se tedy firmám přinést know-how ze zahraničí. Zkoušíme tedy dělat posouzení na úrovni reálných dat skrze firemní telematiku a dáváme doporučení, jak by měli s elektrickými vozidly zacházet a jak je správně a efektivně používat. Emobility se tedy bát rozhodně nemusí.

Jak Eurowag působí v oblasti dobíjecích stanic?

Dobíjecí stanice řešíme z pohledu výstavby a z pohledu provozu. Provoz je zásadní aspekt. Dobíjecí stanice jsou většinou postavené například uprostřed polí a musí být chytré, aby fungovaly bez obsluhy. Záleží tedy hodně na softwaru, musí být soběstačné. U stanic je důležité si uvědomit, že 85% dobíjení probíhá doma nebo v práci. Postoj k tomu, kde stavět stanice se tedy mění i z tohoto důvodu. Většina firem, co si pořídí elektrické automobily, mají své dobíječky a umožňují i svým zaměstnancům budovat dobíječky doma. Veřejné nabíječky jsou důležité k adopci elektromobility. Eurowag investoval na začátku roku do firmy

Last Mile Solutions. Je to nizozemská firma, která vyvíjí software na provoz dobíjecích stanic. Už v tuto chvíli obsluhuje cca 35 tisíc dobíjecích stanic a má přes 200 tisíc uživatelů. Přenášíme tedy know-how i do ČR, a toto je jeden ze způsobů, jak toho docílit. Naší ambicí není primárně prodávat tento software v ČR. Umíme hlavně nabízet komplexní služby, umíme ve firmách doplnit hluchá místa, máme totiž modulární portfolio služeb. Dobíjecí stanice se snažíme řešit jak ze softwarového řešení, tak i z pohledu navigace Sygic, kdy máme po Evropě už více než350 tisíc bodů, kde jsme na 2/3 dobíjecích stanic schopni realizovat i platbu. Byli jsme se Sygicem totiž první navigace, která kombinovala klasickou navigaci a platbu u dobíjecích stanic. Cestujte se Sygicem a pokud bude problém, pomůžeme s platbou. Předběhli jsme tak Google i Apple.

Úspěch nové dobíjecí stanice závisí na jejím umístění. Umíte s výstavbou nových dobíjecích stanic efektivně pomoci?

Máme obrovské množství dat, téměř 300 tisíc uživatelů dedikované navigace pro elektromobily, 150 tisíc uživatelů telematiky a 200 tisíc uživatelů dobíjecích stanic. S ohledem na GDPR v anonymních informacích umíme tato data efektivně analyzovat. Umíme tak udělat analýzu dobíjecího místa, kdy dáváme doporučení, kde se může dobíjecí stanice postavit. Firmy buď ukážou na lokalitu, kde chtějí stavět, nebo obecně například v Praze, kde najdeme dle dat tu pravou lokalitu. Dále umíme i rozšiřovat stávající dobíjecí stanice. S analýzou na výstavbu dobíjecích stanic můžeme pomoci po celé Evropě. Neděláme ale projekční práce typu výkopové práce atd., děláme pouze analýzu a pomáháme se softwarem. Na výstavbách dobíjecích stanic spolupracujeme s partnery typu E.ON, PRE a ČEZ.

Co vše přinese developerům vaše analýza umístění dobíjecích stanic?

Ušetří na nákladech a hlavně času. Nemusí také analýzu dělat před každou novou výstavbou, umíme ji udělat pro větší geografický celek, kde si pak může zákazník dělat další analýzy už sám dle našich dat.

Je velký rozdíl mezi dobíjecí stanicí pro osobní automobily a pro nákladní automobily?

Zásadní rozdíl. Dobíjecí standardy pro osobní auta – čemu se dříve říkalo rychlostanice bylo 50 kWh DC, kde běžné auto dobije cca 5 km/1 min. Tomu odpovídala i generace těchto aut. Teď jsou osobní auta nových generací, kdy jsou automobily schopné dobíjet 100 až 150 kWhDC, kde dobíjení trvá 10 min. a vystačí na 150 km. Pak jsou tu ale i vozy značek Tesla, Porsche nebo Hyundai, které se mohou dostat s dobíjením přes 200 kWh DC. Tam kde osobní auta nových generací končí, tak nákladní automobily začínají. Současné generace elektrických nákladních vozidel jsou schopny dobíjet i 250kWh DC, takže za půl hodiny nabíjení máte dojezdcca100 km. U nákladního automobilu na běžnou rozvážku jsou to zcela vyhovující hodnoty. O čem se ale diskutuje, jsou dobíjecí hodnoty, které tyto hodnoty porazí, třeba i 1MWh. Za půl hodiny máte tedy dojezd až 500 km, což je super a je to srovnatelné i s naftovým motorem. Dobíjecí rychlosti nejsou samozřejmě konstantní, hodnoty jsou tedy v rozsahu kapacity dané dobíjecí stanice. Výstavba infrastruktury pro nákladní automobily začne prakticky od nuly, protože tam kde jsou rychlé dobíjecí stanice, tam se tahač se soupravou nevejde. Dobíjecí stanice se tedy začnou budovat na zelené louce a proces nabíjení bude jiný než u osobních aut. Dobíjecí místa budou tedy hlavně potřeba podél hlavních tahů nebo v jejich blízkosti. Eurowag je v asociaci CharIN, která nastavuje globální standardy elektromobility. Pomocí této asociace se podařil protlačit například dobíjecí standard CCS. Určitě ale bude v kamionové dopravě hrát prim automatizace, hodně technologií se pak může dostat také do osobních automobilů.

Měla by Česká republika více podporovat výstavbu dobíjecích stanic, nebo je to z vašeho pohledu dostatečné?

Důležité je, aby se emobilita podporovala směrem, kam právě daná technologie míří a ne tam, kde byla dříve. Finance z veřejných zdrojů by se měly soustředit výhradně na ultra rychlé nabíjecí stanice, které by měly přimět běžné lidi kupovat elektrické automobily. Zvýší se tak komfort užívání a nabíjení elektrických vozidel. Česká republika by také měla umět nalákat významné výrobce elektrických automobilů ze světa, stále jsme pro ně až na třetím místě a nechtějí zde tak prodávat a ani investovat, bohužel.

Je distribuční síť v ČR dostatečně silná?

Myslím si, že aktuálně ano. Do problémů se můžeme dostat až po roce 2030, pokud se nebude do infrastruktury dostatečně investovat. Problém ale může nastat lokálně, přímo doma u uživatelů elektrických vozidel, kdy v jedné ulici není výkon na 3 rychlonabíječky. Může tak docházet ke konfliktu přímo mezi sousedy a nejhorší je, že dodavatel energie to bohužel vůbec neovlivní. Stejný problém může být i ve větších obytných domech, kde je velká kapacita parkovacích míst. Zde pak bude muset inteligenci dobíjení řídit chytrý software.

Doporučil byste tedy teď koupit elektroautomobil? Je teď už ten správný moment?

Ve firmách už existují případy, kdy se elektroautomobil opravdu vyplatí. Ano, je to tak! Elektrický automobil se ve firmě za určitého provozu skutečně vyplatí. V případě, že se jedná o osobní automobil pro soukromou osobu, tak se primárně bavíme o vozech kolem milionu korun a více, takže zákazník, který takový automobil kupuje, ho nekupuje, aby uspořil, ale hledá v něm emoce v podobě dynamiky jízdy, konektivity nebo uživatelského komfortu. Je to tedy volba srdcem, a ne rozumem, tak jako u většiny vozů v této cenové kategorii, pak je ale druhá otázka, a to kolik automobilů i se spalovacím motorem se kupuje rozumem a ne srdcem. Velký potenciál pro české řidiče představují už nyní ojeté elektrické vozy, které mohou jezdit ještě dalších 10 let a jsou finančně dostupné.

TEXT: Jiří Krupička

Předchozí

Elektrická budoucnost automobilky Volvo

Volvo zaměřuje svou pozornost na dojezd a rychlé nabíjení

Další