idGuard online služba pro ověřování identity klientů

| |

„idGuard zkvalitňuje a automatizuje proces registrace nových klientů. Zároveň také zabraňuje podvodům, a to díky špičkové biometrické technologii. A jak je služba spolehlivá? Přesnost uvedených algoritmů dosahuje téměř 99%, takže si troufám říct, že je přesnější, než lidské oko,“ tvrdí Pavel Horák.

Je to necelý rok, kdy jste nabídli službu idGuard. Co bylo důvodem pro její uvedení a jak je úspěšná?

Myšlenka vytvořit idGuard vznikla koncem roku 2019 jako reakce na poptávku od stávajících klientů, zejména z finančního sektoru. Ukázalo se, že na trhu je pro takovou službu prostor. Jelikož se Unicorn, který za jejím vznikem stojí, soustředí zejména na cloudová řešení, bylo už předem jasné, jakou cestou se naše služba vydá. V září roku 2020, po devíti měsících vývoje spatřil světlo světa idGuard – online služba pro ověřování identity klientů. Navíc situace, která přišla na začátku roku 2020, výrazně akcelerovala dříve pozvolnou digitalizaci. Kdo během tohoto složitého období nezvládl přesun do online prostředí, přicházel o mnoho zákazníků. V tu chvíli se ukázalo, jak jsou takové služby důležité. Po roce na trhu mohu říct, že se službě idGuard daří skvěle – získala mnoho klientů, malých i velkých, napříč mnoha segmenty a s dalšími klienty jednáme. Podařilo se nám také úspěšně vstoupit na slovenský trh a v plánu je expanze do dalších zemí. Klienti idGuard tuto službu vnímají velmi pozitivně – šetří jim čas i náklady spojené s ověřováním identity jejich zákazníků, oceňují jednoduchost
napojení se, přesnost biometrie a minimální náklady spojené se spuštěním služby.

Můžete službu idGuard blíže představit a přiblížit nám, jak vše funguje?

idGuard je online služba pro vzdálené ověření identity. Pomáhá společnostem bezpečně, rychle a jednoduše ověřit identitu jejich zákazníků. Zkvalitňuje a také automatizuje proces onboardingu, tedy registrace nových
klientů. Zároveň také zabraňuje podvodům, a to díky špičkové biometrické technologii. Co se týká fungování služby idGuard, existují takové dva pohledy – ze strany společnosti, která idGuard integruje a poté pohled ze
strany ověřovaného klienta.

Integrace idGuard – rychleji, než řeknete švec

Společnost, která chce idGuard vyzkoušet to má velmi jednoduché. Proto, aby mohla spustit pilotní provoz a vyzkoušet si idGuard interně nebo na několika svých klientech, v podstatě není třeba vůbec žádná integrace. Klientovi pošle například zprávu s odkazem na ověření, klient klikne na odkaz v telefonu a jednoduše se ověří.
Poté si ona společnost pohodlně stáhne PDF soubor s výsledkem tohoto ověření přímo z administračního rozhraní idGuard a rovnou uvidí výsledky identifikace. Potom, co si společnost službu idGuard otestuje, přichází na řadu integrace, a tam je to také velmi snadné, rád přirovnám fungování služby idGuard k fungování platební brány, což jistě známe všichni, když nakupujeme online. Ze stránek obchodníka jste přesměrováni na platební bránu, tam uskutečníte platbu a následně jste přesměrování zpět. A podobně je to se službou idGuard, dejme tomu, že na stránky své společnosti přidáte pro klienta, který si u vás právě založil účet, tlačítko s odkazem na ověření identity. On na tlačítko klikne, je přesměrován na službu idGuard, projde ověřením a je přesměrován zpět. V tu chvíli již máte všechny potřebné informace o klientovi k dispozici a ten může ihned začít využívat vaše služby, nemusí čekat například na zdlouhavé ověření identity operátorem, nebo posílat doklady e-mailem. Získané informace buď můžete uchovat ve formě zmiňovaného PDF, nebo je napojit na vaše interní systémy, kam se pak mohou automaticky propsat. Samotná integrace je pak otázkou několika hodin práce šikovného vývojáře.

Ověření službou idGuard je pro klienty hračka

Z hlediska ověřovaného klienta je vše opravdu hračka. Nemusí instalovat žádnou speciální aplikaci, idGuard se spustí přímo ve webovém prohlížeči. Samotný proces identifikace nezabere ani dvě minuty. Proces je zachycen na níže uvedených obrázcích – na začátku je potřeba udělit souhlas se zpracováním osobních údajů, poté klient vyfotí doklad a potvrdí data získaná pomocí OCR technologie. Následuje další krok, při kterém je vyzván k vyfocení „selfie“. Zde už začíná pracovat biometrie – idGuard tuto fotografii porovná s fotografií z dokladu – a to s velmi vysokou přesností. Takže již v tuto chvíli máme jistotu, že ten, kdo doklad předkládá je zároveň na dokladu. Nicméně, ještě to není vše, následuje poslední krok, takzvaná „liveness“ kontrola. Zde nedetekujeme srdeční tep či krevní tlak, ale to, jestli před objektivem je skutečná, reálná osoba, nikoliv jen například podstrčená fotografie. Zároveň jsou i fotky z této kontroly biometricky porovnány s předchozími kroky. A tím
je celý proces ověření ukončen.

Jaké technologie za tím stojí a jak jsou spolehlivé?

Dvě hlavní technologie, které idGuard využívá, jsou biometrie a OCR technologie. OCR převádí informace z fotografie dokladu do textové podoby, aby s nimi bylo možné dále pracovat. Biometrické technologie slouží k důkladnému porovnání obličeje z fotografie na dokladu s fotografiemi klienta získanými během procesu identifikace.

Samotná biometrie a algoritmy za ní schované jsou opravdu velmi složitá a náročná disciplína, proto jsme se rozhodli využít ověřenou špičkovou biometrickou technologii od společnosti Innovatrics, která je lídrem na trhu v této oblasti. Reference mají opravdu z celého světa, od nadnárodních korporací, ze státní správy a dokonce jejich algoritmy v několika zemích pomáhají policii při kriminálním vyšetřování. Nechtěli jsme složitě vymýšlet něco, co je již vymyšlené, a proto srdcem služby idGuard je právě tato technologie. A jak je spolehlivá? Přesnost uvedených algoritmů dosahu je téměř 99 %, takže si troufám říct, že je přesnější, než lidské oko.

Potřebuje ověřovaný uživatel, nebo společnost, která idGuard integruje nějaké speciální technologie?

Ověřovaný uživatel potřebuje mít při ruce pouze chytré zařízení s kamerou a doklad totožnosti – občanský průkaz, řidičský průkaz nebo pas. Samozřejmě, pokud se uživatel připojí například z PC, na kterém není kamera, umíme celý proces identifikace přenést na chytré zařízení a poté zpět na PC. Společnost, která idGuard integruje, také nepotřebuje nic speciálního, idGuard je webová služba, tudíž mu stačí jen pár hodin práce šikovného „ajťáka“. IT služby spojené s integrací lze samozřejmě zajistit i prostřednictvím společnosti Unicorn.

Je toto řešení finančně náročné?

Finanční stránka je to, co na službě idGuard oceňuji nejvíce – a nejen já, ale také naši klienti. Chtěli jsme možnost ověření identity udělat dostupnější, aby k tomu nebyl potřeba velký zástup „ajťáků“, sklep plný serverů a statisíce korun za instalační balíčky. A to se opravdu povedlo, z toho mám radost. Díky tomu, že je idGuard webová služba, nepotřebujete vlastní hardware, neplatí se za licence, rozvoj ani za nesmyslné paušály a další zbytečné poplatky – je zpoplatněno jen samotné ověření.

Vše je navíc postaveno jako takzvané „on-click“ řešení. Společnost si může zdarma objednat trial, během několika minut aplikaci nastaví, vše si pohodlně vyzkouší a poté se může přepnout do plné verze tím, že si zakoupí balíček ověřovacích transakcí v e-shopu ve velikosti, která mu vyhovuje. Standardní balíčky máme od 100 do 1000 ověřovacích transakcí. Pro velké společnosti nabízíme enterprise balíčky, které s nimi řešíme individuálně.

Komu je služba idGuard určená? Nabízí se asi primárně pro finanční instituce, ale vidíte potenciál i v nějakých dalších oborech?

S oblibou říkám, že idGuard je možné využít všude tam, kde ukazujete „občanku“. Velmi to usnadní práci a ušetří čas. Ano, primárně jsou to finanční instituce, ale cílíme také na další segmenty – ať už to jsou pojišťovny,
operátoři, půjčovny, carsharing společnosti, hotely, ale také například vysoké školy.

Vše se dnes přesouvá do online prostředí, dnešní doba tento trend ještě urychluje, a tak je o to důležitější mít spolehlivé informace o tom, kdo je na té druhé straně, kdo je můj klient. Segmentů, kde má idGuard potenciál využití, je tedy opravdu mnoho.

Finanční instituce podléhají přísné regulaci, splňuje ji i vaše služba?

Toto je velmi důležitá otázka. V podstatě (nejen) všechny finanční instituce jsou tzv. povinnými osobami dle AML zákona (zákon č. 253/2008 Sb.). Tyto povinné osoby musí ověřovat své klienty dle podmínek stanovených v tomto zákoně, a to mnohdy není snadné. Toho jsme si vědomi, a proto jsme navázali spolupráci s největší nezávislou advokátní kanceláří Havel & Partners, která nám s legislativou okolo služby idGuard velmi pomohla. Máme vypracováno stanovisko, kde je jasně uvedeno, v rámci kterých paragrafů AML zákona je možné idGuard využít. Havel & Partners nám také pomáhá s legislativní přípravou i pro další trhy, kam se chystáme expandovat. Se službou idGuard mohou tedy své klienty ověřovat i společnosti, které podléhají AML zákonu. Více informací o této problematice a také samotné stanovisko lze nalézt na našich webových stránkách.

Jak je to s bankovní identitou vs. idGuard?

Tuto otázku dostávám od klientů velmi často. Bankovní identitu a idGuard vnímám jako dvě služby, které mají podobný cíl, ale dosahují ho jinou cestou. Myslím, že se obě služby spíše doplňují, než aby si konkurovaly. Zatímco bankovní identita využívá přihlášení do vaší banky, která potvrdí, že to jste skutečně vy na základě přihlašovacích údajů a následně dle údajů, které o vás banka má, idGuard využívá osobních dokladů a zmíněné biometrické technologie.

Velkou výhodu naší služby vnímám právě v použité biometrii, která zabraňuje podvodům s identitou a také v tom, že může fungovat nejen v rámci České republiky, ale i za hranicemi. Máme mnoho klientů, kteří právě potřebují své zákazníky ověřovat nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí – Slovensku, Polsku, potažmo v celé Evropě.

Kolik společností v ČR již využilo vaši službu?

Služba idGuard na český trh vstoupila v říjnu roku 2020. Díky tomu, že je dostupná pro malé i velké společnosti a také pro společnosti, které musí ověřovat dle AML zákona, je o idGuard velký zájem – a to jak v České republice, tak i na Slovensku. Konkrétní čísla si s dovolením nechám pro sebe, ať má konkurence nad čím přemýšlet.

Můžete uvést nějaké konkrétní příklady, kde idGuard pomáhá?

Mezi naše významné klienty patří společnosti J&T Leasing a jejich start-up Rentalit, investiční platforma Roier, také krypto směnárny, univerzity – české i zahraniční a další. V současnou chvíli jednáme s jedním z největších mobilních operátorů a také s jedním z největších e-shopů u nás a s pojišťovnami. Databázi klientů máme tučnou a rozmanitost jednotlivých segmentů je opravdu pestrá.

A jak se říká, aby Kovářova kobyla nechodila bosa (to velké K je tam záměrně, jelikož Unicorn založil Vladimír Kovář), idGuard využívají i společnosti v rámci holdingu Unicorn – náš e-shop mamut.cz, v současnou chvíli také integrujeme idGuard do našeho mobilního operátora +4U Mobile a do Unicorn University. Samozřejmě je v plánu integrace i v rámci dalších služeb.

Nedávno byl idGuard vybrán jako jeden z Top 10 poskytovatelů řešení pro Identity and Access Management v Evropě za rok 2021 do každoročního speciálu mezinárodního časopisu Cyber Security Review. Co pro vás toto ocenění znamená a jaký je jeho význam?

Tohoto ocenění si velmi vážím, pro mě osobně to znamená, že pracuji s lidmi, na které je spolehnutí a kteří podávají výborné výkony. Jsem opravdu rád za tým, který se podařilo okolo idGuardu poskládat, tímto bych jim rád poděkoval a řekl jim, že si jejich práce velmi vážím. Také to znamená, že idGuard je špičková a konkurenceschopná služba na evropské úrovni, která má v dnešní době obrovský potenciál využití.

Když jsme u těch ocenění, idGuard byl pro rok 2021 nominován také na ocenění Microsoft Awards 2021. Výsledky, které budeme znát na konci září, samozřejmě zveřejníme na webových stránkách a také na sociálních sítích.

Jaké jsou poslední novinky ve službě idGuard? A jak tuto službu budete dále rozvíjet?

Nechceme usnout na vavřínech a idGuard budeme rozvíjet tak, aby se dále držel mezi top řešeními v oblasti identifikace klientů. V plánu máme mnoho vylepšení, která se týkají prevence podvodů, nových funkcionalit,
zlepšení uživatelské zkušenosti a v neposlední řadě změny týkající se plánované expanze.

Když budu konkrétní, nejnovější nasazenou funkcionalitou je již zmíněná změna zařízení, jež umožňuje přenést proces identifikace na jiné zařízení, například z PC na chytrý telefon. Další novinkou je PDF protokol, ve kterém jsou přehledně uložena všechna data a fotografie z procesu identifikace – ten pak lze snadno stáhnout přímo z administrační části služby idGuard. V plánu máme napojení na insolvenční rejstříky a také přidání dalších špičkových algoritmů, které ještě důkladněji prověří fotografie pořízené během procesu identifikace. Nejdůležitější je však rozšíření služby idGuard, které se týká rozpoznávání dokladů. Do konce roku bude idGuard schopen rozeznat více než 9000 světových dokladů a tím se stane službou, která bude schopna konkurovat i největším evropským hráčům v tomto oboru.

Jaké jsou vaše další plány ohledně idGuard?

Chceme zachovat jednoduchost a dostupnost naší služby. Budeme bedlivě sledovat světové trendy a novinky v oblasti biometrie, anti-fraud prostředků a dalších technologií v oblasti online identifikace a idGuard posouvat tímto směrem, abychom ho udrželi mezi top řešeními.

Jsme také v úzkém kontaktu s našimi klienty a jejich zpětnou vazbu se snažíme vnášet do aplikace tak, aby pro ně naše služba byla co nejvíce uživatelsky přívětivá. A v tomto chceme samozřejmě pokračovat i nadále, je to velmi důležité, naslouchat potřebám našich klientů, pomáhá nám to posouvat službu dále tím správným směrem.

Nabídnete ji třeba i mimo ČR, když má Unicorn pobočky nejenom zde?

Expanze do dalších zemí je v plánu. A to, že Unicorn má pobočky v Nizozemsku, Německu, Norsku a také na Slovensku a Ukrajině je velké plus, které nám s expanzí výrazně pomůže. Úspěšně se podařilo vstoupit na slovenský trh, nyní se připravujeme na další okolní státy, momentálně na německý a polský trh. Země pro expanzi do jisté míry přizpůsobujeme potřebám našich klientů, ale cílem je samozřejmě celá Evropa – tedy pro začátek.

Jak vidíte další vývoj a budoucnost digitalizace v našich životech?

Jsou země, které jsou s digitalizací opravdu velmi daleko. Za zmínku stojí například Estonsko – malá země v Pobaltí, která je ale považována za lídra v oblasti digitalizace. V této zemi je naprosto běžné vše vyřizovat online, digitalizace je tam na velmi vysoké úrovni. Laťku sice nastavili velmi vysoko, ale zároveň je na jejich příkladu vidět, že když se chce, tak to jde a skvěle to funguje. U nás jsme zatím trošku opatrnější, i když pomalu a jistě se také posouváme kupředu. Myslím si, že příčinou může být lehká nedůvěra k novým technologiím, opatrnost a také legislativní opora – ta by mohla být lepší. Nicméně jsem přesvědčen, že toto je budoucnost a že snad v horizontu pěti až deseti let dosáhneme úrovně digitalizace, jako například zmiňované Estonsko. Pak se ještě více otevřou dveře službám, jako je idGuard.

Pavel Horák,
Sales Unit Manager, Unicorn

Pavel Horák začal působit ve společnosti Unicorn v roce 2017 v roli projektového manažera. Celkem má za sebou více než deset let zkušeností s řízením projektů. V roce 2020 se rozhodl pro změnu a získané zkušenosti nyní zúročuje v roli sales unit managera, ve které je zodpovědný za produkt pro online ověřování identity – idGuard, za jeho uvedení na český trh a zároveň za expanzi na zahraniční trhy.
Předchozí

Budování odolné firmy je klíčem k přežití v postvakcinační době

Vzduch & rodinná atmosféra v hotelu VILLA SMETANA

Další