Vzniknou nová pracovní místa díky investicím?

| |

Evropské podniky urychlují investice do technologií, udržitelnosti a svých pracovních sil. Mohou tak vziknout miliony pracovních míst, říká průzkum Accenture

Devět z deseti evropských společností (88 %) plánuje letos zvýšit své investice do digitální transformace a udržitelnosti, přičemž pouze 58 % zvýšilo tyto investice v roce 2020. Rovněž kladou velký důraz na rekvalifikaci pracovních sil. Více než tři čtvrtiny (86 %) evropských společností plánují v příštích třech letech zvýšit kvalifikaci nebo rekvalifikovat až 25 % zaměstnanců, aby držely krok s potřebami své společnosti. Celkově by ze zvyšování kvalifikace a rekvalifikace mohlo těžit přibližně sedm milionů pracovníků.

„Podle nové studie společnosti Accenture, provedené ve spolupráci s BusinessEurope,uskupením sdružujícím malé i velké firmy, by zrychlené investice do digitálních technologií a udržitelnosti mohly do roku 2030 vytvořit v Evropě až 5,7 milionu nových pracovních míst,“ říká Karel Kotoun, senior manažer v oblasti finančních služeb Accenture ČR. Studie Europe’s new dawn – Reinventing industry for future competitiveness ukazuje, že ačkoli Evropa před pandemií z hlediska růstu a podílu na trhu držela krok s ostatními regiony,trajektorie vývoje se od té doby spíše odkláněla. Evropské podniky nyní očekávají, že jejich zotavení z pandemie bude trvat nejméně o šest měsíců déle, než očekávají společnosti v asijsko-pacifickém regionu a v Severní Americe.

Studie ukazuje, že Evropa je v pozici, kdy může využít příležitost k budoucímu růstu, především díky své síle v klíčových průmyslových odvětvích. To by ve spojení s investicemi do digitalizace a udržitelnosti – které studie označuje jako „Twin Transformation“ –mohlo do roku 2030 zvýšit zaměstnanost a vytvořit miliony pracovních míst. Těch by do roku 2030 v regionu přibylo až o 5,7 milionu více ve srovnání se situací, kdy by tempo investic do digitálního a udržitelného rozvoje nezrychlilo. Mezi průmyslová odvětví, v nichž by mohlanová pracovní místa vznikat, patří výroba průmyslových zařízení, high tech, software, veřejné služby, automobilový průmysl, biologické vědy či oblast médií a komunikace.

„K vytvoření těchto pracovních míst musí Evropaupevnit svoupřední pozici v automobilovém a spotřebním průmyslu, v komerčních i veřejných službách a v chemickém průmyslu. A také stavět na potenciálu některých odvětví, v nichž jsou evropské podniky již dobře etablované, jako je letecký a obranný průmysl, přírodní vědy a komunikace/média,“ dodává Karel Kotoun z Accenture. Příležitosti existují i v dalších odvětvích, jakými je například výroba průmyslových zařízení čivývoj technologií a softwaru.Investice do inovací je proto velice důležitá.

Aby si evropský průmysl udržel svoji pozici v daných oborech nebo se v nich stal lídrem, bude muset investovat do určitých technologií a oblastí s vysokým růstem. Podle průzkumu, provedeného mezi700 výkonnými manažery v celé Evropě, by investice do technologií měly směřovat do umělé inteligence, kterou uvádí 66 % respondentů, 5G a 6G (58 %), cloudu (52 %) a baterií nové generace (34 %). Když byli respondenti požádáni o identifikaci oblastí s vysokým růstem, tzv.„inteligentní výrobu“ uvedlo více dotazovaných (55 %) než jakékoli jiné oblasti. Následovala „digitalizace zdraví“ (50 %), „inteligentní mobilita“ (46 %) a „přeměna energetiky“(33 %).

Předchozí

Eva Koželuhová:
BĚHEM JEDNOHO KOLA MŮŽETE PROŽÍT NĚKOLIK STAVŮ

Ondřej Chládek: „Zájem o surovou whisky je obrovský“

Další