ODHALOVÁNÍ NÁDORŮ NEJEN POMOCÍ UMĚLÉ INTELIGENCE

| |

Tým informatických specialistů z Masarykovy univerzity a lékařů z Masarykova onkologického ústavu spolupracuje na vývoji softwaru využívajícího umělou inteligenci k identifikaci rakovinových nálezů. Patolog Rudolf Nenutil, který stojí za iniciativou na straně lékařů, v rozhovoru pro Brněnský rozhlas detailně popsal, jak tento nový nástroj zjednodušuje, zpřesňuje a zrychluje práci ve svém oboru.

Během posledních 120 let se základní metody, kterými patologové identifikují příznaky rakoviny, téměř nezměnily.

„Jde o vyšetření tkáně pod mikroskopem. Materiál ve sklíčku musím jako patolog prohlížet v poměrně velkém zvětšení. To znamená, že ho musím systematicky projít,“ vysvětlil patolog Rudolf Nenutil v pořadu Host dne na Moravě Českého rozhlasu Brno. Nyní však dochází k proměně jeho práce, neboť se zapojil do projektu BioMedAI spolu s Masarykovým onkologickým ústavem, Fakultou informatiky a Ústavem výpočetní techniky Masarykovy univerzity.

V budoucnu budou rakovinové nálezy identifikovány pomocí softwaru využívajícího umělou inteligenci. „Software mi dá náhled na sklíčko jako na celek a ukáže mi, kam se mám podívat a kam se dívat nemusím,“ řekl Nenutil. Umělá inteligence by mu v mnoha směrech urychlila práci.  „Patologů je v Česku asi 400 a jejich věkový průměr se nebezpečně blíží šedesátce. Prostě nestíháme. Pak se na výsledky čeká čtrnáct dní i tři neděle. A to je špatné pro pacienta i klinika,“ stěžuje si na situaci.

Dle jeho slov nový software nejen urychlí, ale též zvýší přesnost celého procesu. „Jsou studie, že umělá inteligence zachytí i to, čeho si třeba patologové nevšimli,“ doplňuje.

Důležitost precizní práce patologa je klíčová pro účinnou léčbu rakoviny.

„Ty léčby jsou zatěžující s komplikacemi a je spousta zánětlivých procesů, které můžou velmi zdařile nádor napodobit, proto je nutné mít jasnou diagnózu, že se skutečně jedná o zhoubný nádor. A poté stanovit, o jaký zhoubný nádor jde, aby onkolog mohl nasadit potřebný léčebný protokol. Dnes se v podstatě každému pacientovi šije léčba na míru,“ dodává patolog.

Odhalení rakoviny prostaty v počátečních stádiích

Díky novému programu pro časnou detekci nádorů prostaty pomocí screeningu je možné identifikovat onemocnění v raných fázích. Podle informací Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) je každoročně v České republice diagnostikováno okolo 8 000 mužů s karcinomem prostaty, což představuje téměř trojnásobný nárůst za posledních 20 let. Přibližně 1400 mužů ročně podlehne tomuto onemocnění. Cílem programu časného záchytu karcinomu prostaty, který je určen mužům ve věku od 50 do 69 let, je identifikovat pacienty s lokalizovaným nádorem, který je léčitelný, a tím snížit úmrtnost spojenou s tímto onemocněním. Pilotní provoz programu byl zahájen v lednu tohoto roku.

Screening hraje zásadní roli

Rakovina prostaty je jedním z nejčastěji diagnostikovaných typů zhoubných onemocnění u mužů v České republice. V současné době je evidováno 70 tisíc pacientů s touto chorobou. Klíčovým faktorem pro úspěšnou léčbu a pozitivní prognózu je časné odhalení onemocnění. Vzhledem k tomu, že se rakovina prostaty často vyvíjí bez zjevných příznaků v počátečních stádiích, hraje zásadní roli screening. Ministerstvo zdravotnictví ČR proto od ledna letošního roku spustilo pilotní fázi programu časného záchytu nádorů prostaty. Cílem je využití nejnovějších diagnostických metod k identifikaci co nejvíce případů rakoviny prostaty včas, což by mělo zvýšit šanci pacientů na uzdravení. MUDr. Josef Stolz MBA., primář pražské urologické kliniky UroKlinikum, zdůrazňuje, že včasný záchyt lokalizovaného karcinomu prostaty významně snižuje úmrtnost spojenou s touto chorobou.

Téměř čtvrtina případů rakoviny prostaty je diagnostikována ve stadiu pokročilého onemocnění. Nicméně, díky osvětovým kampaním v posledních letech roste povědomí o této chorobě, což vede mnoho mužů k vyhledání preventivních prohlídek u urologa. Primární Stolz zdůrazňuje, že většina mužů s diagnostikovanou rakovinou prostaty je zachycena v raných stadiích onemocnění. Navzdory tomu je stále více než 22 % pacientů diagnostikováno ve 3. nebo 4. stadiu, což znamená téměř 2 000 mužů ročně. To vedlo k vytvoření programu časného záchytu nádorů prostaty.

V České republice dosud neexistoval systematický program pro časnou detekci rakoviny prostaty. Zavedení tohoto programu bylo iniciováno vzrůstem incidence tohoto onemocnění a novými léčebnými metodami, které slibují vyléčení více pacientů v raných stadiích. I když muži nebudou aktivně osloveni, mají možnost se dobrovolně zapojit a podstoupit preventivní vyšetření na doporučení svého lékaře. Odborníci důrazně doporučují tuto možnost využít, což může předejít budoucím komplikacím.

Předchozí

Nový Peugeot 3008: s pádnými argumenty

a&o investuje půl miliardy eur do rozšíření své sítě hostelů

Další